Search WebsitePrivacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Regionale Badmintonbond Breda (RBB)

 Binnen de RBB wordt zeer zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens conform de Privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden aangaande de activiteiten van de RBB. Iedere RBB functionaris ondertekent een geheimhoudingsverklaring. Voor de afdeling RTC-Breda, zie de website van RTC-Breda. Hieronder wordt uitleg gegeven over het privacybeleid en de verzamelde gegevens zijn overzichtelijk vermeld in een verwerkingsregister op pagina-2.

RBB heeft te maken met gegevensdragers van 4 doelgroepen: Verenigingsgegevens en RBB website, Persoonsgegevens RBB competitie, sollicitanten voor bestuursfuncties en deelnemers aan de START trainingen Beginners en Gevorderden.

1.     Verenigingsgegevens en RBB website

De gegevens van de lid-verenigingen worden uitsluitend gebruikt voor communicatie- doeleinden met betrokken verenigingsbesturen, zoals nuttige informatie, facturering voor kosten RBB lidmaatschap, deelnamekosten van teams aan de regionale RBB badminton-competitie en voor vermelding op de RBB-website. Dit laatste met als doel de bereikbaarheid te vergroten voor potentiële nieuwe verenigingsleden. Informatie wordt digitaal opgeslagen bij de genoemde beheerder in het register.

2.     Bescherming persoonsgegevens RBB competitie

De persoonsgegevens vermeld op het competitie-inschrijfformulier zullen uitsluitend worden gebruikt voor de opzet, indeling en verwerking van de RBB-badmintoncompetitie via het landelijke programma ‘Toernooi.nl’, voor zowel senioren als junioren en indien nodig voor communicatiedoeleinden met betrokken spelers. Informatie wordt digitaal opgeslagen bij de genoemde beheerder in het register. Bestuurders/vrijwilligers hebben een geheimhoudings-plicht.

3.     Sollicitatie c.q. bestuursleden / vrijwilligerswerk

De persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden door het RBB bestuur, ter beoordeling van de geschiktheid en bekwaamheid van de kandidaat. Bij aanname van de functionaris word de bereikbaarheid, naam en pasfoto vermeld op de RBB website.

4.     Deelnemers START training voor ‘Beginners’ en ‘Gevorderden’

De persoonsgegevens van de aangemelde deelnemers worden gebruikt voor communicatie-doeleinden met betrokken deelnemers, zoals nuttige en praktische informatie mbt. de trainingen en verwerking van de deelnamekosten door de penningmeester. Beperkte gegevens worden bewaard voor statistische en historische informatie.

Algemeen en beveiliging

Individuele toestemming voor gebruik van algemene persoonsgegevens, is niet altijd nodig, zeker niet als het gaat om gegevens die noodzakelijk zijn, om als vereniging uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst. In sommige gevallen kan collectief toestemming gevraagd worden in de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Regelmatig wordt er een back-up gemaakt van alle digitaal opgeslagen gegevens door de betrokken beheerder, genoemd in het Verwerkingsregister en wordt gezorgd voor de nodige veiligheidsmaatregelen, o.a. PC’s zijn beschermd met wachtwoorden, die regelmatig worden gewijzigd. Op de gebruikte informatiedragers van de RBB, zoals (inschrijf-)formulieren of online via de website, zal een verwijzing geplaatst worden naar deze Privacyverklaring.

Contactpersoon voor het doorgeven van wijzigen en/of verwijderen van persoonsgegevens of misbruik daarvan door een RBB-functionaris of derden, is de RBB-secretaris: secretaris@RBBbreda.nl of  voorzitter@RBBbreda.nl

Doel Beheerder Betrokkenen Persoonsgegevens Bewaartermijn
Inschrijving nieuwe vereniging en vermelding op de RBB website
 
Secretaris Nieuw lid vereniging -NAW en Tel.nr secretaris

-Kvk nummer

-NAW sportlocatie

-Speeldag/speeltijd

-Aantal leden senioren/ junioren

-verdeling heren/ dames

-Contactpersoon junioren
7 jaar na beëindiging lidmaatschap
Inschrijving competitie deelname Senioren Competitieplanner Senioren Teamleider en - leden competitie -Vereniging

-Naam deelnemer

-Bondsnummer

-Tel.nr.

-E-mailadres
2 jaar
Inschrijving competitie deelname Junioren Competitieplanner

Junioren
Teamleider en -leden competitie -Vereniging

-Naam deelnemer

-Bondsnummer

-Tel.nr.

-E-mailadres
2 jaar
Sollicitatieformulier bestuursleden / vrijwilligerswerk Secretaris Sollicitant bestuursfunctie of lid commissie -NAW

-Tel.nr. en E-mailadres

-Geboortedatum

-Lid vereniging

-Ervaring

-Globale opleiding
7 jaar na beëindiging functie tbv. statische en/of historische vastlegging
Deelnamekosten competitie en bondsbijdrage RBB Penningmeester Secretariaat en/of Penningmeester verenigingen -Naam

-Tel.nr. en E-mailadres

-Kosten deelname
7 jaar
RBB website vermelding Webmaster Bestuursfunctionarissen -naam, pasfoto en functie Verwijdering direct na beëindiging functie
Registratie deelnemer RBB START training voor beginners en gevorderden RBB Functionaris Centrale trainingen Aangemelde deelnemers -NAW

-Leeftijd    - M/V

-Badminton ervaring

-Huidige vereniging

-Tel.nr. en E-mailadres
2 jaar
Deelnemerslijst RBB START training RBB trainer Aangemelde deelnemers -Naam

-Leeftijd    - M/V

-Badminton ervaring

-Huidige vereniging
Gedurende trainingsperiode van 12 weken
Deelnemerslijst RBB START training RBB Penningmeester Aangemelde deelnemers -Naam

-Tel.nr. en E-mailadres
7 jaar